28/11/18

בקשת שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. להקים מבנה סדנאות

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות”ת בבקשת שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. להקים מבנה סדנאות וזאת בהמשך לתמיכת ות”ת במכללת שנקר לבניית מבנה סדנאות לאור זכייתה בתכנית התחרותית לפיתוח פיסי משנת 2014 ולאור זכייתה של המכללה בתכנית התחרותית מבוססת הצרכים של החומש הנוכחי, דנה ות”ת בישיבתה ביום 28.11.2018 בבקשת המכללה להרחיב את מבנה הסדנאות כך שכל פרוייקט מבנה הסדנאות יהיה כ-2,200 מ”ר, זאת על מנת והואיל ולמוסד זכויות חכירה בקרקע הנדונה ואין בבניה כדי לפגוע באיתנות הפיננסית של מוסד והחליטה שאין מניעה לאפשר את הבניה בכפוף לתנאים להלן:
1. כלל פרוייקט הבניה יהיה בשטח של כ-2,200 מ”ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-28 מיליוני ₪.

2. השתתפות ות”ת בסך של 9.266 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו, תינתן בכפוף לתנאים להלן:
2.1. מימון יתרת הבניה כמפורט:
• תרומת קרן עזריאלי בסך של 4.808 מיליוני ₪.
• תרומת קרן אדליס בסך של כ-3.26 מיליוני ₪.
• תרומת קרן גוטסמן בסך של כ-8 מיליוני ₪.
• הלוואה תקציבית בסך 2.668 מיליוני ₪ מתוך תקציב שדרוג תשתיות הוראה של המוסד לשנים תשע”ז-תשפ”ב שתינתן באופן הבא:
א. 1,238 אלפי ₪ מתקציב תשע”ח, 600 אלפי ₪ מתקציב תשע”ט, 600 אלפי ₪ מתקציב תש”פ ו-230 אלפי ₪ מתקציב תשפ”א.
ב. החזר ההלוואה ייעשה ע”י המכללה דרך ביצוע פרויקטים של שדרוג תשתיות הוראה (בהתאם להנחיות הסעיף) במהלך השנים תשפ”ג-תשפ”ח, עד לסך השתתפות ות”ת של 2.668 מיליוני ₪.

2.2. באחריות המכללה האקדמית שנקר לממן את מלוא ההוצאות לתפעול ותחזוקת הבניין הנאמדות בכ-700 אלפי ₪ מתקציבה השוטף תוך שמירה על איזון תקציבי.