14/02/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית אשר בדקה תוכניות לימודים בתחום מוסיקה ומוסיקולוגיה – באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ואל לסטר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את האקדמיה למוסיקה וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הינה מוסד מוביל עם תוכנית לימודים יסודית, סגל הוראה מכובד, ותשתית טכנולוגית טובה (לרבות כיתות "חכמות"). סגל ההוראה של האקדמיה מאופיין במצוינות ומחויבות נלהבת, הן ליצירתיות והן להוראה. עם זאת, ישנם מספר תחומים ספציפיים הדורשים שיפור בכדי לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה הגבוהה של האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים. הוועדה הבינלאומית הציעה לשם כך מספר המלצות המפורטות בדו"ח.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיף א להלן, עד לתאריך 1.1.2018.

א.         תוכניות לימוד

  1. יש לספק מוקד ברור יותר לתוכנית הלימודים ולארגן מחדש את האופן שבו מוצעים קורסים בתוכנית הלימודים לתואר ראשון. יש להציג את תוכנית הלימודים באופן ברור בחלוקה לפי קורסי חובה/בחירה, ועל פי סמסטר.
  2. יש לשנות את תהליך פרסום ורישום לקורסים. על התהליך החדש לאפשר לסטודנטים לקיים פגישות אישיות עם יועץ מסגל ההוראה בכל סמסטר לפני רישום לקורס.
  3. על החוג לשאוף לכך כי בכל קורס יהיה מספר זהה של משתתפים, במיוחד בקורסים בנושאי פיתוח שמיעה וקורסים שונים בתיאוריה וניתוח, ישנה חשיבות לכך שהמרצה יתן תשומת לב אינדיווידואלית לכל סטודנט.
  4. בנוסף מומלץ כי האקדמיה תעשה כל מאמץ בכדי לסיים במהירות האפשרית את בניית האגף החדש, לרבות חלל קונצרטים לתזמורת, אופרה ומחול. חשוב לוודא כי איש אקוסטיקה לוקח חלק בתהליך העיצוב של פרטי החללים לכל אורך תהליך התכנון והבנייה.

ב.  על האקדמיה למוסיקה לפעול לחיזוק והסדרת שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה העברית

בירושלים.

ג.   מומלץ לרכוש סטיינווי B או D סוג א' (או שווה ערך) לאולפן ההקלטות.