10/01/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בהנדסת חומרים באוניברסיטת בן-גוריון

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אנריקה לורניא על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת חומרים באוניברסיטת בן גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
 3. המועצה להשכלה גבוהה מפנה את תשומת לב המוסד למספר נושאים מהותיים שהועלו בדו"ח הוועדה הבינלאומית כמפורט להלן:

א.         חזון, יעדים ומטרות:

 1. למחלקה להנדסת חומרים חשיבות גדולה ופוטנציאל רב. לפיכך, על המוסד והפקולטה לוודא כי המחלקה מקבלת את המשאבים וההתייחסות הראויים לה.
 2. על הפקולטה והמחלקה לפתח וליישם מתודולוגיה לצורך הערכה תקופתית של חזון המחלקה מתוך ראיה של צמיחת המחלקה. חשוב לשתף בתהליך את כל הגורמים הרלוונטיים ובכלל זה חברי סגל, סטודנטים, בוגרים והתעשייה הישראלית.
 3. על הפקולטה והמחלקה לפתח תהליך הערכה עצמית המשלב ביקורת פנימית של פעילותה בטווחי זמן קבועים וקצובים.

ב.         תוכנית הלימודים:

 1. יש לשפר את רמתם ואיכותם של הקורסים בתואר הראשון. על המחלקה להגדיר תוצאות למידה עבור כל הקורסים ולמפות את תוצרי הלמידה שלהם.
 2. יש לשפר באופן מיידי את איכות ההוראה בקורסים המועברים ע"י המחלקות למתמטיקה ופיסיקה, לסטודנטים במחלקה להנדסת חומרים.
 3. על המוסד והמחלקה, לשפר את רמת ההוראה והתכנים בקורסי הכימיה, כך שיהיו יחודיים ומותאמים לצרכים של מהנדסי חומרים.

ג.          סגל- פרסומים, מחקר וקידום:

 1. על הפקולטה והמחלקה לגייס לפחות חבר סגל אחד נוסף המתמחה בתחום מדע החומרים והנדסה. כמו כן, על המחלקה לדאוג לגיוס חבר סגל נוסף שיחליף את חבר הסגל הפורש.
 2. על הפקולטה והמחלקה להגדיר באופן ברור את הדרישות מהסגל הטכני על מנת שיוכל לתת מענה הולם לצרכי המחקר וההוראה.

ד.         תשתיות ואדמיניסטרציה:

 1. על הפקולטה והמחלקה להמשיך ולפעול להפחתת הצפיפות במעבדות ההוראה.
 2. יש להגדיל את כוח האדם המינהלי במחלקה (שתי מזכירות במשרה מלאה), וזאת בהתבסס על ניתוח מפורט של צרכי המחקר וההוראה העכשוויים והעתידיים.
 3. על המוסד והפקולטה להנדסה, להקצות חדרים נוספים וגדולים למחלקה להנדסת חומרים ובעיקר עבור מעבדות הוראה (שייתן מענה גם לפן הבטיחותי).
 4. יש להמשיך ולשדרג את הציוד המיושן של מעבדות ההוראה לתואר ראשון.
 5. יש להקצות יותר מקום לסטודנטים לתואר שני באופן מיידי.

4. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות המופיעות בסעיפים 3 א-ד, ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד 1.11.2017.

5. הוועדה מפנה את תשומת ליבם של המוסד, הפקולטה והמחלקה להערת הוועדה לגבי החשיבות בהחלפת המיקרוסקופים האלקטרוניים הישנים בחדשים, וקניית מיקרוסקופ אלקטרונים ברזולוציה גבוהה (HREM), וזאת על מנת לשפר באופן משמעותי את רמת המחלקה ויוקרתה המחקרית.