07/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית בטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' רוס את'ייר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון משיגה את מטרותיה של מצוינות במחקר ובהוראה בתחום ההנדסה הביו-רפואית. הוועדה הבינלאומית ציינה לשבח את רמתה הגבוהה של תוכנית הלימודים לתואר  Bsc/MD וממליצה להרחיבה ולחזק אותה בטכניון.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ד להלן, עד לתאריך 1.10.18:

א.         חזון ויעדים

על הפקולטה לנסח תוכנית אסטרטגית, אשר תכלול בין השאר: תוכנית הרחבת סגל ובחירת תחום מיקוד אשר יחוזק על ידי הרחבת שלושת הנדבכים  (הנדסת רקמות/ביו-חומרים, ביו-מכניקה ודימות) של ההנדסה הביו-רפואית באותו תחום.

ב.         תוכניות הלימוד

יש לגבש תוכנית כיצד ניתן יהיה להקנות ניסיון מעשי לסטודנטים במעבדה ביו-רפואית בשלב מוקדם יותר בתוכנית הלימודים.

ג.          תוצאות ההוראה והלמידה

עבור כל קורס, יש להוסיף את תוצאות ההוראה והלמידה תוך הקפדה על שימוש בתבנית אחידה עבור הסילבוסים. יש לקיים הדרכה לחברי הסגל בעניין זה.

ד.         סטודנטים

יש להמשיך ולדאוג לחיזוק הקשר בין הקמפוסים על ידי אמצעים שונים כדוגמת קורסים מקוונים, שאטל וכד' להקמת מערכת תחבורה (לדוגמה 'שאטל') לקמפוס שבו שוכנת הפקולטה לרפואה, וזאת בכדי להרחיב את ההתנסות המעשית של הסטודנטים, וההשתלבות בתוכנית לתואר BSc/MD.