20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – המכללה האקדמית של עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למכללה האקדמית עמק יזרעאל ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.10.180:

א.         לא מומלץ כעת לפתוח תוכנית תואר שני, בין אם באופן עצמאי ובין אם בשיתוף פעולה עם מוסד אחר.

ב.         אין להגדיל את גודל הכיתות במחלקה.

ג.          יש להוסיף קורסים בשפה האנגלית לתוכנית הלימודים, כמו גם קורסי מיומנות קריאה וכתיבה באנגלית.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         יש לפתח שיתוף פעולה בין המחלקה ובין שוק התעסוקה המקומי (חקלאות, היי טק, מוסדות ממשלתיים ועוד).

ב.         יש להציע יותר קורסים בנושאים הקשורים ל: big data and computation.

ג.          יש להמשיך בתוכניות להוספת שנה רביעית לתוכנית הלימודים בחשבונאות.

ד.         יש לאסוף נתונים על נשירת סטודנטים ערבים ובוגרים ערבים, ולנצל נתונים אלו לסייע להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם.