07/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' רוס את'ייר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות ההוראה המוענקת לסטודנטים בכל רמות התואר. המחלקה עושה שימוש טוב באנשי סגל ממחלקות אחרות ומהתעשייה כדי להשלים את החוסרים בתוכניות הלימוד. עם זאת, עלו מספר חששות וישנה התייחסות אליהן בהמלצות שלהלן.
 4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד לשפר מספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ו להלן, עד לתאריך 1.10.18:

א.         חזון התוכנית

על ההנהגה הבכירה במחלקה בשיתוף עם הנהלת האוניברסיטה לנסח תוכנית אסטרטגית, אשר תתייחס, בין השאר, למספר יעד של חברי סגל חדשים, סטודנטים, תוכניות הלימודים, תחומי המחקר במחלקה וכן לוח זמנים להשגת המטרות שהוגדרו. במסגרת הליך אסטרטגי זה יש להידרש לעתידו ונחיצותו של תחום הביו-מכניקה במחלקה.

ב.         מבנה ארגוני

על הנהלת האוניברסיטה להשאיר על כנו את המבנה הדו-חוגי במחלקה (הנדסה ומדעי הבריאות).

ג.          סגל

 1. במידה ויוחלט להתמקד בתחום הביו-מכניקה, אם בתוך שנתיים לא ניתן יהיה למצוא חברי סגל במשרה מלאה למסלול הביו-מכניקה, יש לבטל תחום התמחות זה בהדרגה, ולהתמקד רק בתחומי עיבוד אותות ובקרה מוטורית בתוכניות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.
 2. הקורס לביולוגיה של התא יינתן על ידי איש סגל מהפקולטה, בין אם באופן פנימי במחלקה או כקורס שירות ממחלקה או פקולטה אחרת.

ד.         תוכניות לימודים

 1. יש לשלב בתוכנית הלימודים קורסים הרלוונטיים לתעשייה (חשיבת עיצוב –Design Thinking, יזמות וכד') ולהציב תנאים מתאימים להשתתפות התעשייה בפרויקטים של סטודנטים.
 2. יש להפוך את הקורס ליזמות ורגולציה בפיתוח מוצרים ביו-רפואיים לקורס חובה, עבור כלל הסטודנטים לתואר ראשון.
 3. יש לפתח קורס חובה במיומנויות תקשורת עבור כלל הסטודנטים בכל רמות התואר.

ה.         תשתיות

במהלך 5 השנים הבאות יש להשקיע את מירב המאמצים בכדי לאכלס את המחלקה – סגל ההוראה, המעבדות וצוותי המחקר, והצוות המנהלי – תחת קורת גג אחת, בבניין ייעודי או בקומות ייעודיות של אותו בניין. מהלך זה הכרחי לשיתופי פעולה ויעילות במחקר – וצפוי לחזק את תוצאות המחקר כאשר יבוצע.

ו.          תוצאות ההוראה והלמידה

 1. עבור כל קורס, יש להוסיף את תוצאות ההוראה והלמידה תוך הקפדה על שימוש בתבנית אחידה עבור הסילבוסים.
 2. על סגל המחלקה להגדיר את הנהלים לעדכון שוטף של תוצאות הלמידה בסילבוס של כל קורס. קורסים המיישמים למידה מבוססת בעיות יציינו זאת בבירור בסילבוס.