28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מברכת על ממצאי הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לפיהם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מצויה ברמה אקדמית דומה לזו של הפקולטות הטובות בעולם בתחום זה ועליה להמשיך במאמציה להשתפר אף יותר.
  4. על מנת לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה הגבוהה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הציעה הוועדה מספר המלצות המפורטות בדו"ח שהוגש למל"ג.