28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת תל-אביב,  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על ממצאי הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב לפיהם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מצויה ברמה אקדמית דומה לזו של הפקולטאות הטובות בעולם בתחום זה. אנשי סגל בפקולטה הינם ברמה מעולה וגם הסטודנטים ברמה גבוהה. הפקולטה למשפטים מספקת השכלה משפטית משובחת שבמסגרתה היא חושפת את הסטודנטים הן לניתוח אקדמי מסורתי והן לשלל גישות אינטרדיסציפלינריות.
  3. על מנת לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה הגבוהה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, הציעה הוועדה מספר המלצות המפורטות בדו"ח שהוגש למל"ג.