28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים באוניברסיטת בר-אילן,  והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית מצאה כי התוכנית למשפטים לתואר ראשון במוסד, הינה תוכנית ברמה גבוהה. הפקולטה מאפשרת לסטודנטים הזדמנויות לימוד בכיתות קטנות, סמינרים להעמקת הידע הלימודי ומספר תוכניות לחילופי סטודנטים.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ד להלן, עד לתאריך 01.03.2017.

א.         המל"ג מוצאת כי 4 שעות לימוד בקורס ברצף הינו בעייתי. על כן על הפקולטה למשפטים להגביל  את שעות ההוראה ליום לחבר סגל בתקן לחבר סגל מן החוץ.

ב.         על הפקולטה למשפטים לשמור על רמה גבוהה ותכנים נאותים בתוכנית לתואר שני ב"משפטים ללא משפטנים".

ג.          על הפקולטה למשפטים לבצע הערכה עצמית ממוקדת נוספת של תוכנית התואר השני במשפטים ללא תיזה, ולהקדיש לה את אותה תשומת לב ורצינות שהקדישה לביצוע דו"ח ההערכה עצמית לתוכנית התואר הראשון במשפטים.

ד.         על גופי האוניברסיטה האחראים על קביעות וקידום לכבד את  הפלורליזם המחקרי ולעודד את חוקריה לפרסם בעברית בנושאים בעלי חשיבות לפיתוח המשפט הישראלי.