28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה כי המרכז הבינתחומי הרצליה הינו מוסד צעיר ודינמי אשר שואף למצוינות. לצד הזדמנויות, המרכז מתמודד גם עם אתגרים שונים.
  4. על מנת לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה של הפקולטה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, הציעה הוועדה מספר המלצות המפורטות בדו"ח שהוגש למל"ג.