28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במכללה האקדמית נתניה, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים במכללת נתניה, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         על המכללה האקדמית נתניה להציע  תוכנית מקיפה למתן כלים לכתיבה ומחקר לסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה. על הלימודים בתוכנית זו להתנהל בקבוצות קטנות. (מוצע כי סטודנטים מ"כיתת המצוינות" בשנות הלימוד השלישית והרביעית ישמשו עוזרי הוראה בתוכנית זו.)

ב.         על המכללה האקדמית נתניה לעשות מאמץ בכדי להגדיל את מספר קורסי הבחירה בבית הספר למשפטים.

ג.          על המכללה האקדמית נתניה לגייס ולשלב בתוכנית עוד חברי סגל צעירים ונמרצים, בעלי שיטות פדגוגיות דינמיות וחדשניות.