28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג ממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         על המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להשקיע מאמצים לשיפור היחס המספרי בין מורים לתלמידים, בין אם על ידי גיוס חברי סגל נוספים או על ידי צמצום מספר התלמידים. לפי החלטת המל"ג יחס  סגל סטודנטים צריך להיות 80:1.

ב.         על המרכז האקדמי לבדוק, ובמקרה הצורך, לנסח מחדש את ייעודו בתחום המשפטים.

ג.          על המרכז להשקיע מאמץ בכדי להגדיל את מספר קורסי הבחירה המוצעים והמועברים על ידי חברי סגל בכירים.

ד.         על המרכז להקדיש תשומת לב רבה יותר לשיפור כישורי הביטוי בכתב ובעל פה של הסטודנטים.