28/06/17

דו"ח הוועדה לבדיקת ההסכמה של המרכז האקדמי שלם להעניק תואר ראשון בפילוסופיה והגות יהודית ולימודים הומניסטיים

  1. בישיבתה ביום 28.6.2017 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי שלם לקבל הסמכה זמנית לתקופה של שנים להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודים הומניסטיים ובתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית [1].

 

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למרכז האקדמי שלם הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר ראשון במתכונת דו חוגית בלימודים הומניסטיים ובתכנית בינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית.

[1] מתן ההסמכה הזמנית מותנת במתן הכרה זמנית למוסד.