11/12/18

דחיה של הדיון בנושא עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לישיבה הבאה של מליאת המל"ג

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לדחות לישיבתה הבאה את הדיון וההצבעה בנושא שהיה סעיף 3.3 בסדר היום: "עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות".