26/12/18

דחיית מועד ההפחתה במספר הסטודנטים בחוג הרב-תחומי במכללה האקדמית גליל מערבי

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4435.

בישיבתה ביום 26.12.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לדחות את מועד ההפחתה במספר הסטודנטים בחוג הרב תחומי.
ות"ת מאשרת למכללה האקדמית גליל מערבי לקלוט בשנה ראשונה לחוג הרב תחומי עד 300 סטודנטים בשנה בשנים תש"פ – תשפ"ב, והחל מתשפ"ג יופחת מספר המתקבלים לחוג זה מידי שנה ל – 200 סטודנטים בלבד.