04/02/15

דיון בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא "היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון"

 

  • בישיבתה ביום 4.2.15 דנה ות"ת בהמלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.2014 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס' 3679, זאת בהמשך להמלצות הצוות לתיקון ליקויים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא: "היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון".

 

  • ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.14 ואת המלצות הצוות לתיקון ליקויים במלואן.