04/12/13

דיון ראשוני בנושא: מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה

  1. ות"ת מברכת על התהליך אשר מובילה הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה ועל מפת הדרכים המתגבשת.
  2. ות"ת תערוך בהקדם דיון המשך לגבי התשתיות המומלצות במפת הדרכים ואופן קידומן.
  3. במסגרת סגירת תקציב תשע"ג ועדכון תקציב תשע"ד תובא הצעה להגדלת הרזרבה של תשתיות מחקר לטובת תחילת יישום והקמה של תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, אשר תומלצנה במפת הדרכים ותבחרנה ע"י ות"ת.