25/05/16

הארכה במחזור אחד למימון התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין והודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל

 

  1. בהמשך להחלטת ות"ת לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו אישרה ות"ת בתאריך 21.12.2011 את התכנית לעידוד קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר ראשון ושני בישראל. במסגרת התכנית הופצו שלושה קולות קוראים, במסגרתם נבחרו שש תכניות קיימות לתואר ראשון ושני וכן תכנית אחת חדשה לתואר ראשון והשתתפות ות"ת ניתנה לשלושה מחזורים.
  2. חלק מהתכניות החלו לפעול בתשע"ד וחלק בתשע"ה. המימון עבור התכניות שהחלו לפעול בתשע"ד מסתיים השנה ועל מנת לאפשר לתכניות אלו המשכיות לטובת התבססותן אל מול קהל היעד, ועד שות"ת תקבל החלטות בדבר המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו במסגרת תכנית החומש הקרוב, מאשרת ות"ת להאריך את מימון התכניות למחזור אחד נוסף שיחל בשנה"ל תשע"ז עבור התכניות שהחלו לפעול בשנה"ל תשע"ד:
    • א. אוניברסיטת בר אילן – מוסמך במנהל עסקים בינלאומי
    • ב. אוניברסיטת בן גוריון – מוסמך בלימודי מדבר
    • ג. הטכניון – בוגר בהנדסה אזרחית
  3. סך התקציב לטובת הארכת התכניות האמורות יסתכם בכ-4 מיליוני ₪ בפריסה על פני 4 שנים (תשע"ז-תש"פ). בהתאם לסיכום בין ות"ת למשרד האוצר, חלק משרד האוצר בתקציב האמור יעמוד על 70%, כך שחלק ות"ת בתקציב יסתכם בכ-1.2 מיליוני ₪. יצוין, כי תוספת התקציב הייעודית של משרד האוצר תינתן במסגרת הסיכומים בדבר התכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"א.
  4. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת להביא לדיון באחת מישיבותיה הקרובות את המלצותיו הכוללות אודות המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו לקראת החומש הבא.