19/10/21

הארכה "טכנית" בחצי שנה של ההסמכה הזמנית למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בניהול מערכות בריאות

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה להאריך באופן "טכני" בחצי שנה (עד אפריל 2022) את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בניהול מערכות בריאות.