23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד 23.7.2014) של רשיון "מכללת גרנאטה", הנציגות בישראל של אוניברסיטת אלבלקאא אלתטביקיה מירדן, לקיים לימודים לתואר ראשון (בקאלוריוס) בחינוך לגיל הרך ולתואר ראשון (בקאלוריוס) בחינוך מיוחד, במרכז הלימוד בכפר כנא

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה את רשיון "מכללת גרנאטה", הנציגות בישראל של אוניברסיטת אלבלקאא אלתטביקיה מירדן, לקיים לימודים לתואר ראשון (בקאלוריוס) בחינוך לגיל הרך ולימודים לתואר ראשון (בקאלוריוס) בחינוך מיוחד , במרכז הלימוד בכפר כנא, בשנה נוספת, עד 23.7.2014.