13/05/14

הארכה (טכנית) לשנה (עד מאי 2015) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך (טכנית) בשנה (דהיינו, עד סוף חודש מאי 2015), את ההסמכה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה.