30/04/20

הארכה "טכנית" לתקופה של שלושה חודשים לכהונתה של ד"ר רבקה ודמני כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) ובהמשך לפניית שר החינוך ועל דעת יו"ר הות"ת, ובהתאם לסדרי הנוהל לתקופת החירום הלאומי בשל מגפת הקורונה ובתקופה זו של ממשלת מעבר, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת להאריך "טכנית" את כהונתה של ד"ר רבקה ודמני כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב לתקופת של שלושה חודשים מיום 21.3.2020  עד יום 21.6.2020.

הארכת המינוי מותנית בחתימתה של ד"ר ודמני על הסדר מעודכן למניעת חשש לניגוד עניינים.