10/06/14

הארכה (טכנית) עד 1.10.2014 של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שני בחינוך

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך "טכנית" את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שני בחינוך עד 1.10.2014, וזאת בכדי לאפשר      לות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא.
  2. לאור המלצת המומחים להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכניות הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי ותואר שני בחינוך, לא תידרש בדיקה אקדמית נוספת של תוכניות       הלימודים לכשתוארך ההסמכה הזמנית בתוכנית, וזאת בכפוף להארכת ההכרה במוסד.