14/08/18

הארכה טכנית עד 31.10.2018 של ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, עד ליום 31.10.2018.