24/04/18

הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני"   את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  עד לחודש נובמבר 2018, זאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.