28/11/17

הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית צפת והיא מחליטה להאריך (טכנית) את ההכרה הזמנית במוסד עד לסוף חודש מאי 2018, על מנת לאפשר את סיום הבדיקות והדיונים בות"ת ובמל"ג.