07/03/17

הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במרכז האקדמי פרס בשישה חודשים, עד ספטמבר 2017

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכת ההכרה הזמנית באופן "טכני" למרכז האקדמי פרס והיא החליטה להאריך את ההכרה הזמנית לתקופה של חצי שנה- עד לסוף חודש ספטמבר 2017 על מנת שאגפי ות"ת יוכלו לסיים את בדיקתם כראוי.