18/06/19

הארכה "טכנית" של ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני, עד ליוני 2020, את ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה.