16/11/21

הארכה "טכנית" של ההכרה של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני" בשלושה חודשים נוספים (עד לחודש ינואר 2022) את ההכרה של המכללה האקדמית אחוה, זאת על מנת לאפשר להשלים את הפרוצדורה הדרושה טרם הדיון במל"ג, עד המועד שנקבע.