23/06/20

הארכה "טכנית" של ההכרה של המרכז האקדמי שלם

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני"עד לחודש יוני 2021  את ההכרה של המרכז האקדמי שלם, מכיוון שהמוסד עדיין נמצא בתהליך בדיקה