22/12/15

הארכה "טכנית" של ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל בתכנית לתואר ראשון במשפטים

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים עד ליום 29.2.2016, וזאת על מנת לאפשר את סיום הדיונים בעניין הארכת ההסמכה בתוכנית לאור דו"ח ועדת הבדיקה.

למען הסר ספק ונוכח הדו"ח שהועבר למוסד, עד להשלמת הדיון בנושא ובכפוף לתוצאותיו, לא יתאפשר למרכז האקדמי כרמל לרשום סטודנטים חדשים במשפטים לשנת הלימודים תשע"ז.