22/03/16

הארכה "טכנית" של ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים עד סוף יוני 2016

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי לאור ממצאי דו"ח ועדת הבדיקה והמלצתה החד משמעית שלא להאריך את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי כרמל, ועל מנת לאפשר את השלמת הדיונים בנושא במל"ג, תוארך ההסמכה באופן "טכני" בשלושה חודשים (עד יוני 2016), ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז במסגרת הארכה זו.