10/02/15

הארכה "טכנית" של ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה להענות לבקשת יו"ר הוועדה המלווה את התוכנית ולהאריך "טכנית" את ההסמכה של בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Urb.Des.) ללא תזה בעיצוב אורבני עד סוף שנה"ל תשע"ה, כדי לאפשר לוועדה לסיים עבודתה.