24/09/19

הארכה "טכנית" של ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים משפטים, מינהל עסקים וממשל באופן עצמאי

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה שניתנה למרכז הבינתחומי הרצליה להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים משפטים, מינהל עסקים וממשל באופן עצמאי – עד חודש מרץ 2020.