06/03/18

הארכה "טכנית" של הכרה והסמכות זמניות

הואיל ובדיקת הבקשות טרם הסתיימה ולאור סד הזמנים, בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות שלהלן  עד לחודש ספטמבר 2018.

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) במשפטים עם תזה במסלול האקדמי של המכללה למינהל.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים של המכללה האקדמית כנרת.
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה ירושלים.
  4. תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.B.A) במינהל עסקים של המרכז הבינתחומי הרצליה.
  5. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון.

כמו-כן, החליטה המל"ג  להאריך את ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה עד לחודש ספטמבר 2018.