12/11/19

הארכה "טכנית" של הסמכה זמנית

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית שניתנה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני עם וללא תזה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) בעיצוב עד חודש מאי 2020, על מנת שהוועדה תוכל להשלים את עבודתה.