18/08/20

הארכה טכנית של הסמכה זמנית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה והחליטה שעל מנת שחברי הוועדה שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה בפיתוח וייעוץ ארגוני במכללה האקדמית עמק יזרעאל יוכלו להשלים את עבודתם, להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית בתוכנית  עד לחודש אוגוסט 2021.