15/09/20

הארכה טכנית של הסמכה זמנית

בישיבתה ביום כ"ו באלול תש"פ (15.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה והחליטה שעל מנת שחברי הוועדה שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית המתקיימת בשנקר – בי"ס גבוה להנדסה. עיצוב. אמנות יוכלו להשלים את עבודתם, להאריך באופן "טכני" את ההסמכה הזמנית בתוכנית עד לחודש ינואר 2021.