28/04/15

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), החליטה  המועצה להשכלה גבוהה להאריך הארכה "טכנית" לתקופה של שנה, עד אפריל 2016, את תוכניות הלימודים אשר נמצאות בתהליך של עבודת ועדות בדיקה שטרם סיימו עבודתן. להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A) במנהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.
  2. תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות, במתכונת דו-חוגית למסלול העל יסודי (ז' – י') של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון.
  3. תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתוכנית לימודים חד-חוגית במדעים למסלול היסודי של מכללת אלקאסמי.
  4. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה ימית של המרכז האקדמי רופין.
  5. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע של אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  6. תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב משולב (M. Design) ללא תזה של המכון הטכנולוגי חולון.
  7. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) חד-חוגי בשפה וספרות אנגלית למסלול היסודי (א'-ו') של המכללה האקדמית לחינוך סכנין.
  8. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) חד-חוגי בשפה וספרות ערבית למסלול היסודי (א'-ו') של המכללה האקדמית לחינוך סכנין.
  • כמו-כן, החליטה המועצה להאריך "טכנית" עד חודש דצמבר 2015 את הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון (B.) במשפטים.