07/03/17

הארכה (טכנית) של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות  – מקבץ תוכניות והיא מחליטה כלהלן:

  1. להאריך "טכנית" עד לחודש יולי 2017 את ההסכמה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה.
  2. להאריך "טכנית" עד לחודש יולי 2017 את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים של מכללת אורנים.
  3. להאריך "טכנית" עד לחודש יולי 2017 את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך.
  4. להאריך "טכנית" עד לחודש יולי 2017 את ההסכמה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר שני (.M.Ed) בהוראת התנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו של מכללת גבעת וושינגטון.
  5. להאריך "טכנית" עד לחודש יולי 2017 את ההסמכה הזמנית לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במערכות מידע קהילתיות של המכללה האקדמית צפת.