18/07/17

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות  – מקבץ תוכניות, והיא החליטה להאריך באופן "טכני" עד לחודש פברואר 2018 את ההסמכות הזמניות בתוכניות כלהלן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.(B.A במינהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה.
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון Sc.) ) במערכות מידע של המכללה האקדמית תל אביב יפו.
  3. תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה ירושלים.
  4. תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל עסקים של המרכז האקדמי לב.
  5. תוכנית לימודים לתואר ראשון (Sc.) בהנדסה אופטית במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.