12/09/17

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017, דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות והיא החליטה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות עד לחודש פברואר 2018.  להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך.
  2. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים של המרכז הבינתחומי הרצליה.
  3. תוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל.