03/03/15

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות – מקבץ תוכניות

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את ההסמכה הזמנית בתוכניות שלהלן עד דצמבר 2015, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה לסיים עבודתן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך של המכללה לחינוך מדעים וספורט אוהלו
  2. תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) בהוראת המדעים לביה"ס העל-יסודי של מכללת אורנים