01/12/15

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום י"ט בכסלו  תשע"ו (1.12.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית"  עד חודש יוני  2016, את ההסמכות בתוכניות הלימודים שלהלן, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה לסיים עבודתן:

  1. תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך לשוני (ערבית-עברית-אנגלית) של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה;
  2. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות של המכללה האקדמית הדסה ירושלים;
  3. תוכנית לימודים לתואר שני (M.P.H.) בבריאות הציבור של אוניברסיטת תל-אביב;
  4. תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק של הקריה האקדמית אונו;
  5. תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.