09/08/16

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות – מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) , החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית"  עד לחודש ינואר 2017 את ההסמכות הזמניות בתוכניות הלימודים הבאות, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה ולסוקרים לסיים עבודתם.  להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תכנית הלימודים לתואר שני (LL.M.) במשפטים של הקריה האקדמית אונו.
  2. תכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה (B.Ed.) " דו-חוגי בספרות למסלול היסודי (א'-ו') ולמסלול העל יסודי (ז'-י') במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון.