22/03/16

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" עד חודש נובמבר 2016 את ההסמכה בתכניות הבאות, הנמצאות בתהליך של עבודת ועדות/סוקרים אשר טרם הסתיים, זאת כדי לאפשר להם להשלים את תהליך הבדיקה:

  1. תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בחשבונאות של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
  2. תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בכלכלה של המרכז הבינתחומי בהרצליה.
  3. תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בתקשורת של אוניברסיטת בר אילן.
  4. תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) במנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו.
  5. תכנית לימודים לתואר מוסמך (B.A.) במנהל עסקים (ללא תזה) של הקריה האקדמית אונו.
  6. תכנית לימודים לתואר שני (Ed.) ללא תזה בחינוך מדעי של המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.
  7. תכנית לימודים לתואר שני (Ed.) ללא תזה בהגות בחינוך היהודי של מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג.
  8. תכנית לימודים לתואר שני (Ed.) ללא תזה בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו של מכללת גבעת וושינגטון.
  9. תכנית הלימודים לתואר שני ( A) ללא תזה ביעוץ ופיתוח ארגוני של המסלול האקדמי של המכללה למינהל.