14/02/17

הארכה “טכנית” של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום י”ח בשבט תשע”ז (14.2.2017), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהארכה טכנית של הסמכות זמניות  – מקבץ תוכניות והיא מחליטה כלהלן:

  1. להאריך “טכנית” עד לחודש אוגוסט 2017 את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה על מנת שהסוקרים יוכלו להשלים כראוי את תהליך הבדיקה.
  2. להאריך “טכנית” עד לחודש אוגוסט 2017 את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה של המכללה האקדמית תל-חי על מנת שהסוקרים יוכלו להשלים כראוי את תהליך הבדיקה.
  3. להאריך “טכנית” עד 5.4.2017 את ההסמכה הזמנית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים של המרכז האקדמי כרמל – ללא שינוי בתנאי ההסמכה הקיימים, דהיינו: ללא רישום סטודנטים חדשים לתוכנית.