29/05/18

הארכה טכנית של הסמכות זמניות

ישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני"  את ההסמכה הזמנית שניתנה למוסדות להעניק תואר בהן. להלן רשימת תוכניות הלימודים:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בלימודי קיימות של המרכז הבינתחומי בהרצליה;
  2. תוכנית הלימודים לתואר שני (LL.M) עם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי" של המכללה האקדמית נתניה.

 

על מנת שהוועדות/ הסוקרים יוכלו להשלים את עבודתם, מתבקשת המועצה להאריך באופן "טכני" את ההסמכות הזמניות בתוכניות ואת ההכרה במוסד כמפורט לעיל עד לחודש נובמבר 2018.