16/10/18

הארכה טכנית של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני" – עד לחודש אפריל  2019 – את ההסמכות הזמניות של תוכניות הלימודים כלהלן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (.B.A) במינהל עסקים של המכללה האקדמית תל אביב-יפו.
  2. תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (.M.B.A) במינהל עסקים של המרכז הבינתחומי בהרצליה.
  3. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A) בניהול במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית של המכללה האקדמית גליל מערבי.