11/12/18

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את ההסמכה הזמנית של הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.O.T.) בתוכנית בריפוי ועיסוק עד לחודש יוני 2019 על מנת לאפשר השלמת הבדיקה.